Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6709 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: ДЖЕМИНИ 4 ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.

  • Начало: 04.08.2020 г.
  • Край: 04.11.2020г